Open op afspraak van ma. t/m vr.

van 10:00 tot 19:00

Bereikbaar via 010-413 1537

Of per email via

‘s-Lands Werf 219

3063 GG Rotterdam

Klachtenreglement

Center Kliniek vindt het belangrijk dat jij tevreden bent. Wij doen er alles aan om jouw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als je niet helemaal tevreden bent en een klacht hebt, laat het ons weten. We zullen jouw klacht met zorgvuldigheid behandelen en serieus nemen.

Bespreek eerst de klacht met dokter M. Abkhezr. Tref je geen oplossing, stuur ons een schriftelijk verzoek per post of per email.

Per post

Center Kliniek
Klachtenreglement
‘s-Lands Werf 219
3063 GG Rotterdam

Per email

Wij streven ernaar om jouw klacht binnen zes weken in overleg met jou opgelost te hebben.

Indien wij er samen niet uitkomen, dan kunt je jouw klacht schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie waarbij wij zijn aangesloten.

De klachtencommissie kan alleen schriftelijk ingediende klachten in behandeling nemen. Als je een klacht wilt voorleggen aan de externe klachtencommissie, dan kunt je deze schriftelijk per post richten aan:

NVVCC
t.a.v. De klachtencommissie
Blaak 243
3011 GB Rotterdam

BIG geregisteerd chirurg
vvaa
NVVCC