Open op afspraak van ma. t/m vr.

van 10:00 tot 19:00

‘s-Lands Werf 219

3063 GG Rotterdam

Klachtenreglement

Center Kliniek vindt het belangrijk dat jij tevreden bent. Wij doen er alles aan om jouw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als je niet helemaal tevreden bent en een klacht hebt, laat het ons weten. We zullen jouw klacht met zorgvuldigheid behandelen en serieus nemen.
Bespreek eerst de klacht met dokter M. Abkhezr. Tref je geen oplossing, stuur ons een schriftelijk verzoek per post of per email.

Per post

Center Kliniek
Klachtenreglement
‘s-Lands Werf 219
3063 GG Rotterdam

Per email

Wij streven ernaar om jouw klacht binnen zes weken in overleg met jou opgelost te hebben.
Indien wij er samen niet uitkomen, dan kan je jouw klacht richten tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Dokh.

 

Geschillencommissie

Komt je met ons niet uit? Center kliniek is aangesloten bij de geschillencommissie van Dokh. De volgende link verwijst naar onze geschillencommissie; https://www.dokh.nl/klachten-en-geschillenregeling

BIG geregisteerd chirurg
vvaa
NVVCC